Midafen 430
Upłynniacz do mas ferrytowych

 

grupa: Preparaty dyspergujące, plastyfikatory

podgrupa: Do mas ferrytowych

branża: Budownictwo, Przemysł ceramiczny

kolor: pomarańczowy   |   gęstość w 20°C: 1,13 ÷ 1,17 g/cm3   |   pH: 7,3 ÷ 10,3   |   lepkość w 20°C: 30 ÷ 150 cP

MIDAFEN 430 to doskonały preparat stosowany do sporządzania mas lejnych ferrytowych.

Nie zawiera metali.

Ulega całkowitemu rozkładowi poniżej temperatury ferrytyzacji.

Dzięki adsorpcji preparatu na powierzchniach rozdrobnionych ziaren są one od siebie separowane co osłabia ich skłonność do sedymentacji oraz umożliwia ich łatwe wzajemne przemieszczanie w rezultacie lepkość masy lejnej jest znacznie obniżona.

  • Odporność na działanie temperatur poniżej -10°C.
  • Łatwość stosowania dzięki płynnej konsystencji.
  • Skuteczność przy stężeniach już od 0,2%.
  • Możliwość stosowania w szerokim zakresie stężeń od 0,2% do 1,0%.
  • Jest produktem bezpopiołowym; rozkłada w temperaturze powyżej 350°C.
  • Zmniejszenie ilości wody w procesach technologicznych co pozwala na pracę przy wyższych gęstościach mas.
  • Stabilność w wysokich temperaturach – preparat nie ulega degradacji podczas dłuższego mielenia.

Sposób użycia

MIDAFEN 430 zwykle dodawany jest bezpośrednio do młyna na początku mielenia, ale dzięki ciekłej postaci może być stosowany do kontroli lepkości i tiksotropii masy lejnej w fazie rozładunku lub w przypadku angob na linii produkcyjnej przed nanoszeniem metodą wirującego dysku, techniką dzwonu lub kurtyny.

Pliki dostępne są po zalogowaniu.

Zaloguj się | Nie masz konta? Zarejestruj się

Zaloguj się. Nie masz konta? zarejestruj się lub wypełnij poniższe pola:
 

LUBRINA
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
telefony: +48 42 676 77 99, +48 42 676 77 90
fax: +48 42 676 77 90; e-mail: biuro@lubrina.pl

 

Polityka prywatności | created by A4 Studio