Midafen B640D
Superplastyfikator do mas betonowych

 

grupa: Preparaty dyspergujące, plastyfikatory

podgrupa: Do mas betonowych

branża: Budownictwo, Przemysł ceramiczny

kolor: słomkowy   |   gęstość w 20°C: 1,12 ÷ 1,16 g/cm3   |   pH: 7,8 ± 1,0

MIDAFEN B640D to preparat wykorzystywany do produkcji betonu komórkowego, wibroprasowanego oraz towarowego.

Pozwala na zmniejszenie ilości wody zarobowej oraz obniża koszty produkcji.

Jest czynnikiem upłynniającym, zmniejszającym lepkość, aktywnym nawet przy stosowaniu w niskich stężeniach.

Dzięki adsorpcji preparatu na powierzchniach rozdrobnionych ziaren są one od siebie separowane, co osłabia ich skłonność do sedymentacji oraz umożliwia łatwe wzajemne przemieszczanie.

Mniejsze oddziaływania przyciągające między cząstkami pozwalają na zmniejszenie ilości wody zarobowej.

 <strong>9p8iuk40.pdf</strong>
  • Zmniejszenie ilości wody w procesach technologicznych – możliwość pracy przy wyższych zawartościach składników suchych.
  • Zmniejszenie ilości substancji wiążących.
  • Zwiększenie wytrzymałości wyrobu gotowego przez bardziej jednorodny rozkład ilości i wielkości porów.
  • Jednorodny rozkład ciężaru właściwego masy w całej objętości.
  • Łatwość stosowania dzięki płynnej konsystencji.
  • Skuteczność przy stężeniach już od 0,05%.
  • Możliwość stosowania w szerokim zakresie stężeń od 0,05% do 3,0%.
  • Stabilność w wysokich temperaturach – preparat nie ulega degradacji.

Sposób użycia

MIDAFEN B640D zwykle dodawany jest bezpośrednio do mieszalnika razem z wodą – skuteczność preparatu jest w tym przypadku największa.

Nie jest konieczne wcześniejsze rozcieńczanie preparatu.

Pliki dostępne są po zalogowaniu.

Zaloguj się | Nie masz konta? Zarejestruj się

Zaloguj się. Nie masz konta? zarejestruj się lub wypełnij poniższe pola:
 

LUBRINA
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
telefony: +48 42 676 77 99, +48 42 676 77 90
fax: +48 42 676 77 90; e-mail: biuro@lubrina.pl

 

Polityka prywatności | created by A4 Studio