Midafen WB531
Domieszka do betonów wibroprasowanych

 

grupa: Preparaty dyspergujące, plastyfikatory

podgrupa: Do mas betonowych

branża: Budownictwo, Przemysł ceramiczny

kolor: biały   |   gęstość w 20°C: 1,04 ÷ 1,08 g/cm3   |   pH: 3,0 ± 1,0

MIDAFEN WB531 jest wodną, lekko kwaśną dyspersją polimerów akrylowych.

Preparat posiada niską lepkość dzięki czemu łatwe jest jego dozowanie.

W alkalicznym środowisku, jakie występuje w masach betonowych, następuje zobojętnienie grup karboksylowych i wzrost oddziaływań międzycząsteczkowych, które prowadzi do wzrostu lepkości – masa betonowa po wyjęciu z formy nie rozlewa się.

Oddziaływania między łańcuchami polimerowymi w wyniku naprężeń mechanicznych ulegają osłabieniu co prowadzi do obniżenia lepkości – w czasie wibrowania masa łatwo płynie dokładnie wypełniając całą objętość formy.

Proces spadku lepkości i jej wzrostu jest odwracalny i bardzo szybki – równowaga ustala się w ciągu kilkunastu sekund.

Unikać przechowywania w temperaturze poniżej +5°C ponieważ zamrożenie produktu prowadzi do nieodwracalnych zmian w jego właściwościach.

Skuteczność w kontroli tiksotropii przy stężeniach już od 0,02%.

Łatwość stosowania dzięki płynnej konsystencji i niskiej lepkości.

Utrzymywanie stałej konsystencji masy betonowej pomimo wahań zawartości wilgoci w surowcach.

Ułatwia usuwanie powietrza z wibrowanego wyrobu.

Po zakończeniu wibrowania lepkość masy gwałtownie rośnie – zwiększona wytrzymałość początkowa wyrobu.

Zmniejszenie ilości składników wiążących przy tych samych parametrach wytrzymałościowych.

Stabilność w wysokich temperaturach – preparat nie ulega degradacji podczas dłuższego mieszania.

Pliki dostępne są po zalogowaniu.

Zaloguj się | Nie masz konta? Zarejestruj się

Zaloguj się. Nie masz konta? zarejestruj się lub wypełnij poniższe pola:
 

LUBRINA
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
telefony: +48 42 676 77 99, +48 42 676 77 90
fax: +48 42 676 77 90; e-mail: biuro@lubrina.pl

 

Polityka prywatności | created by A4 Studio