Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt

Sposób otrzymywania łatwoolejowalnej siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla

opracowany przez firmę Lubrina razem z firmami:
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol Spółka Akcyjna w Grzybowie
oraz Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach
został wyróżniony

Dyplomem

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Warszawa, Luty 2014

 

LUBRINA
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
telefony: +48 42 676 77 99, +48 42 676 77 90
fax: +48 42 676 77 90; e-mail: biuro@lubrina.pl

 

Polityka prywatności | created by A4 Studio