Karty charakterystyki do 31 maja 2017

2016-01-19

Informujemy, że weszło nowe Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), które m.in. opisuje wygląd karty charakterystyk.

Rozporządzenie umożliwia wykorzystywanie kart charakterystyki opracowanych przed 1 czerwca 2015 r. (zawierających podwójną klasyfikację w sekcji 2.1 i 3) do 31 maja 2017 r. Karty muszą być oznakowane zgodnie z CLP w sekcji 2.2.
Po 31 maja 2017 r. karty trzeba zmienić na najnowszą wersję.

Nasze karty są opracowane przed 1 czerwca 2015 i są zgodne z Rozporządzeniem Komisjii (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. 

Najnowsze wersje kart będą opracowywane w okresie przejściowym.
Prosimy o pobieranie najnowszych kart z naszej strony http://www.lubrina.pl 

LUBRINA
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
telefony: +48 42 676 77 99, +48 42 676 77 90
fax: +48 42 676 77 90; e-mail: biuro@lubrina.pl

 

Polityka prywatności | created by A4 Studio