Oleje do gazomierzy - tabela właściwości

Parametry techniczne L12 L23 VR09
Wygląd  niebieska ciecz  lekko żółtawa ciecz bezbarwna ciecz
Zakres pracy, [°C]   –50 ÷ +150  –50 ÷ +180  –20 ÷ +110
Gęstość w 15°C, [g/cm3]  0,929 ± 0,005  0,919 ± 0,005
Gęstość w 20°C, [g/cm3]  0,925 ± 0,005  0,915 ± 0,005 0,863 ± 0,005
Gęstość w 40°C, [g/cm3]  0,910 ± 0,005  0,900 ± 0,005 0,849 ± 0,005
Gęstość w 54°C, [g/cm3]  0,900 ± 0,005  0,890 ± 0,005  -
Lepkość w 15°C, [cSt]  16 ± 1  24 ± 2  -
Lepkość w 20°C, [cSt]  14 ± 1  22 ± 2  10 ± 1
Lepkość w 40°C, [cSt]  7 ± 1  11 ± 1  5,5 ± 0,7
Lepkość w 54°C, [cSt]  6,7 ± 0,7  7,5 ± 0,7  -
Temperatura krzepnięcia, [°C]  < –55 < –55 < -25
Temperatura zapłonu, [°C]  > 195 > 210  >170
Liczka kwasowa, [mgKOH/g] < 0,2 < 0,2  <0,2
Części lotne w 100°C, [%] < 0,3 < 0,3 -
Zawartość wody, [%] < 0,1 < 0,15  <0,5
Rozpuszczalność w wodzie w 20°C praktycznie niemieszalny praktycznie niemieszalny  praktycznie niemieszalny
Zawartość popiołu, [%] < 0,005  -  -