Podstawowe właściwości preparatów dyspergujących

 

Nazwa dyspergatora

Gęstość w 20°C
[g/cm3]

Lepkość w 20°C
[ cP]

pH

Zastosowanie

Midafen 190

1,44 ÷ 1,48

230 ÷ 390

12,0 ± 0,5

Do mas ceramicznych

Midafen 191

1,49 ÷ 1,54

210 ÷ 370

12,0 ± 0,5

Do mas ceramicznych

Midafen 193

1,49 ÷ 1,54

200 ÷ 360

12,0 ± 0,5

Do mas ceramicznych

Midafen 195

1,46 ÷ 1,51

220 ÷ 380

12,0 ± 0,5

Do mas ceramicznych

Midafen 1104

1,44 ÷ 1,48

280 ÷ 380

12,0 ± 0,5

Do mas ceramicznych

Midafen 1205

1,29 ÷ 1,33

280 ÷ 550

7,5 ± 0,5

Do mas ceramicznych

Midafen 407

1,14 ÷ 1,18

70 ÷ 190

7,0 ± 1,0

Do mas ferrytowych

Midafen 409

1,17 ÷ 1,21

70 ÷ 190

6,0 ± 1,0

Do mas ferrytowych

Midafen 430

1,13 ÷ 1,17

30 ÷ 150

8,8 ± 1,0

Do mas ferrytowych

Midafen 432

1,04 ÷ 1,08

10 ÷ 50

8,0 ± 1,0

Do mas ferrytowych

Midafen B640D

1,12 ÷ 1,16

-

7,8 ± 1,0

Do mas betonowych

Midafen B655

1,01 ÷ 1,05

-

4,0 ± 1,0

Do mas betonowych

Midafen WB531

1,04 ÷ 1,08

-

3,0 ± 1,0

Do mas betonowych

Lubrical CR

1,19 ÷ 1,23

-

4,0 ± 1,0

Do obiegów chłodniczych

Lubrical PTS-2

0,95 ÷1,05

-

7,0 ± 1,0

Do obiegów chłodniczych