Zastosowania smarów

SMAR MP EP HT LT HS LS HL BIO WR LV CR FM GM CLS
Lubinar 1120 +                   +      
Lubinar 1120 G +                   + +    
Lubinar 1120 M + +                 +   +  
Lubinar BIO 4620 + +       + + + +   ++     +
Lubinar FE 7715   + +                      
Lubinar FEHL 7715    + +               +      
Lubinar HL 3120   +       + +   +   ++      
Lubinar HL 5220   +         +              
Lubinar HL 8120   + +       +   +   ++      
Lubinar HL 8115 WR   +       +   +   ++      
Lubinar HT 2120   + +               +      
Lubinar HT 2315   + +       +   +   ++     +
Lubinar HT 6120 +   +                      
Lubinar LT 1120   +   + +         +       +
Lubinar LT 1500       +             +     +
Lubinar LT 2420   +   + +           +     +
Lubinar WR 4320   +       + +   +   ++     +
Lubinar WTB 2425   + + +             +      

MP
EP
HT
LT
HS
LS
HL
BIO

MULTI PURPOSE (wielozadaniowy)
EXTREME PRESSURES (dodatki przeciwzatarciowe)
HIGH TEMPERATURE (wysokie temperatury)
LOW TEMPERATURE (niskie temperatury)
HIGH SPEED (duże prędkości)
LOW SPEED (niskie prędkości)
HIGH LOADS (duże obciążenia)
BIODEGRADABLE (biodegradowalny)

 

WR
LV
CR
FM
G
M
CLS
 

WATER RESISTANCE (odporność na wodę)
LOW VISCOSITY (niska lepkość)
CORROSION RESISTANCE (odporność na korozję)
FOOD MACHINERY (przemysł spożywczy)
GRAPHITE (grafitowy)
MOLYBDENUM DISULPHIDE (z dwusiarczkiem molibdenu)
CENTRAL LUBRICATING SYSTEMS (do centralnych układów
smarowania)