Zastosowanie szczególne smarów silikonowych

GRUPA Zastosowanie szczególne TYP A TYP B TYP C TYP D
Środek pomocniczy
w tarciu i montażu
Montaż o-ringów tak tak    
Zamknięcia końcówek kabli     tak tak
Smarowanie profili gumowych tak tak    
Uszczelnienia w połączeniach ślizgowych   tak    
Smar plastik-metal tak tak tak tak
Uszczelniacz Smar do aparatury szklanej tak tak tak tak
Smarowanie zaworów i kranów tak tak tak tak
Smarowanie pierścieni uszczelniających tak tak tak tak
Smar do aparatury próżniowej    tak tak tak
Środek rozdzielający Elementy wtryskowe, wylotowe i formy tak      
Prasy do form tak      
Środek smarowy Elementy z plastików, przekładnie, łożyska   tak    
Urządzenia zamykające, sterujące i regulujące     tak tak
Prowadnice do plastików i metali   tak    
Przeguby     tak tak
Izolacja Ochrona przed wilgocią tak      
Tłumienie drgań Tłumienie drgań     tak tak