Przemysł petrochemiczny

Preparaty myjące+

Midaten PP
Preparat myjący z klasy pian aktywnych

Preparat Midaten PP stosuje się do mycia powierzchni szklanych, ceramicznych, lakierowanych, kamiennych zabrudzonych substancjami ropopochodnymi. Dzięki odpowiednio dobranemu składowi preparatu, myte powierzchnie, nawet pokryte starymi…

kolor: słomkowy | pH: 12,0 ± 0,5 | mieszalny z wodą

Preparaty dyspergujące, plastyfikatory+

Lubrical CR
Preparat do zapobiegania wytrącania się kamienia kotłowego

Preparat dyspergujący LUBRICAL CR służy do zapobiegania powstawaniu kamienia kotłowego w wymiennikach ciepła przez ograniczanie wytrącania się węglanu wapnia oraz dyspergowania powstałego osadu w postaci…

kolor: słomkowy | gęstość w 20°C: 1,15 ÷ 1,25 g/cm3 | pH: 4 ± 1,0

Lubrical PTS-2
Preparat do usuwania kamienia kotłowego

Preparat do wymywania kamienia kotłowego z przewodów chłodniczych wewnątrz form wtryskowych. Nie rozpuszcza: żelaza, aluminium, miedzi oraz ich stopów.

kolor: bezbrawny do jasnożółtego | gęstość w 20°C: 1,00 ± 0,05 g/cm3 | pH: 7,0 ± 1,0

LUBRINA
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
telefony: +48 42 676 77 99, +48 42 676 77 90
fax: +48 42 676 77 90; e-mail: biuro@lubrina.pl

 

Polityka prywatności | created by A4 Studio