Budownictwo

Smary specjalistyczne+

Lubinar HL 3120
Specjalistyczny smar do wysokich obciążeń

LUBINAR HL 3120 jest wysokiej jakości, litowo-wapniowym smarem stosowanym do smarowania maszyn i urządzeń pracujących na zewnątrz, zarówno w przemyśle, jak i mechanice pojazdowej. LUBINAR…

kolor: brązowy | NLGI: 2 | penetracja w 25°C: 265 ÷ 295 | temp. pracy: -20°C ÷ 120°C (max 130°C)

Lubinar HL 8120
Specjalistyczny smar do wysokich obciążeń

LUBINAR HL 8120 jest wysokiej jakości, kompleksowym wapniowym smarem stosowanym do smarowania maszyn i urządzeń pracujących na zewnątrz, zarówno w przemyśle, jak i mechanice pojazdowej. …

kolor: jasnobrązowy | NLGI: 2 | penetracja w 25°C: 265 ÷ 295 | temp. pracy: -30°C ÷ 150°C (max 180°C)

Lubinar BIO 4620
Wodoodporny smar biodegradowalny

LUBINAR BIO 4620 jest wysokiej jakości, biodegradowalnym smarem stosowanym w marynarce, leśnictwie, rolnictwie oraz w maszynach i pojazdach budowlanych. Znajduje zastosowanie w przemyśle, szczególnie w…

kolor: jasnożółty | NLGI: 2 | penetracja w 25°C: 265 ÷ 295 | temp. pracy: -20°C ÷ 120°C (max130°C)

Lubinar WR 4320
Nowoczesny smar wodoodporny

LUBINAR WR 4320 jest nowoczesnym smarem ogólnego stosowania w marynarce, leśnictwie, rolnictwie oraz do maszyn i pojazdów budowlanych. Znajduje zastosowanie w przemyśle, szczególnie w miejscach,…

kolor: żółty | NLGI: 2 | penetracja w 25°C: 265 ÷ 295 | temp. pracy: -20°C ÷ 120°C (max 130°C)

Czyszczenie i konserwacja+

Atepo C22
Specjalistyczny środek do czyszczenia form wtryskowych i usuwania starych powłok malarskich

Atepo C-22 jest specjalistycznym preparatem do usuwania starych farb, lakierów i innych powłok ochronnych. Preparat wytwarza cienka warstewkę na powierzchni malowanej powodując złuszczanie farby, umożliwiając…

aerozol

Czyszczenie stali nierdzewnej+

Actol SN12
Pasta do trawienia stali szlachetnej

Preparat ACTOL SN12 służy do trawienia przebarwień na wyrobach wykonanych ze stali nierdzewnej. ACTOL SN12 jest mieszaniną kwaśnych produktów, środków powierzchniowo-czynnych, substancji zagęszczających oraz dodatków…

kolor: jasno żółty | pH: <1 | mieszalny z wodą

Actol SN2
Preparat do czyszczenia stali nierdzewnej

Preparat ACTOL SN2 służy do czyszczenia stali nierdzewnej, stali szlachetnej. ACTOL SN2 jest mieszaniną niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, rafinowanych rozpuszczalników węglowodorowych oraz dodatków uszlachetniających.

aerozol

Preparaty dyspergujące, plastyfikatory+

Midafen 190
Upłynniacz do mas ceramicznych

Doskonały upłynniacz do sporządzania mas lejnych zawierających zwiększone ilości składników plastycznych. Wykorzystywany w młynach ciągłych i okresowych.

kolor: słomkowy | gęstość w 20°C: 1,44 ÷ 1,48 g/cm3 | lepkość w 20°C: 280 ÷ 380 cP

Midafen 191
Upłynniacz do mas ceramicznych

Midafen 191 stanowi kompozycję polimerów oraz środków zwiększających oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy zdyspergowanymi cząstkami. Stosowany jest przy sporządzaniu mas lejnych w młynach okresowych.

kolor: malinowy | gęstość w 20°C: 1,49 ÷ 1,54 g/cm3 | lepkość w 20°C: 240 ÷ 360 cP

Midafen 193
Upłynniacz do mas ceramicznych

Midafen 193 stanowi kompozycję polimerów oraz środków zwiększających oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy zdyspergowanymi cząstkami. Stosowany jest przy sporządzaniu mas lejnych zarówno w młynach ciągłych…

kolor: malinowy | gęstość w 20°C: 1,49 ÷ 1,54 g/cm3 | lepkość w 20°C: 240 ÷ 360 cP

Midafen 195
Upłynniacz do mas ceramicznych

Midafen 195 stanowi kompozycję polimerów oraz środków zwiększających oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy zdyspergowanymi cząstkami. Pozwala na zwiększenie gęstości masy lejnej do 1,73 g/cm3. Stosowany jest przy…

kolor: słomkowy | gęstość w 20°C: 1,46 ÷ 1,51 g/cm3 | lepkość w 20°C: 270 ÷ 370 cP

Midafen 1104
Upłynniacz do mas ceramicznych

Midafen 1104 stanowi kompozycję polimerów oraz środków zwiększających oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy zdyspergowanymi cząstkami. Midafen 1104 stosowany jest przy sporządzaniu mas lejnych z surowców zawierających duże…

kolor: słomkowy | gęstość w 20°C: 1,44 ÷ 1,48 g/cm3 | lepkość w 20°C: 280 ÷ 380 cP

Midafen 1205
Upłynniacz do mas ceramicznych

kolor: słomkowy | gęstość w 20°C: 1,29 ÷ 1,33 g/cm3 | lepkość w 20°C: 280 ÷ 550 cP

Midafen 407
Upłynniacz do mas ferrytowych

MIDAFEN 407 jest wodną kompozycją polimerów organicznych oraz środków zwiększających oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy zawieszonymi cząstkami. Nie zawiera jonów sodowych. Jest produktem bezpopiołowym; rozkłada w temperaturze…

kolor: żółty | gęstość w 20°C: 1,14 ÷ 1,18 g/cm3 | lepkość w 20°C: 70 ÷ 190 cP

Midafen 409
Upłynniacz do mas ferrytowych

MIDAFEN 409 to doskonały preparat stosowany do sporządzania mas lejnych ferrytowych. Nie zawiera metali. Ulega całkowitemu rozkładowi poniżej temperatury ferrytyzacji. Dzięki adsorpcji preparatu na powierzchniach…

kolor: słomkowy | gęstość w 20°C: 1,17 ÷ 1,21 g/cm3 | pH: 5.0 ÷ 7,0 | lepkość w 20°C: 70 ÷ 190 cP

Midafen 430
Upłynniacz do mas ferrytowych

MIDAFEN 430 to doskonały preparat stosowany do sporządzania mas lejnych ferrytowych. Nie zawiera metali. Ulega całkowitemu rozkładowi poniżej temperatury ferrytyzacji. Dzięki adsorpcji preparatu na powierzchniach…

kolor: pomarańczowy | gęstość w 20°C: 1,13 ÷ 1,17 g/cm3 | pH: 7,3 ÷ 10,3 | lepkość w 20°C: 30 ÷ 150 cP

Midafen 432
Upłynniacz do mas ferrytowych

MIDAFEN 432 to doskonały preparat stosowany do sporządzania mas lejnych ferrytowych. Nie zawiera metali. Ulega całkowitemu rozkładowi poniżej temperatury ferrytyzacji. Dzięki adsorpcji preparatu na powierzchniach…

kolor: pomarańczowy | gęstość w 20°C: 1,04 ÷ 1,08 g/cm3 | lepkość w 20°C: 10 ÷ 50 cP

Midafen B640D
Superplastyfikator do mas betonowych

MIDAFEN B640D to preparat wykorzystywany do produkcji betonu komórkowego, wibroprasowanego oraz towarowego. Pozwala na zmniejszenie ilości wody zarobowej oraz obniża koszty produkcji. Jest czynnikiem upłynniającym,…

kolor: słomkowy | gęstość w 20°C: 1,12 ÷ 1,16 g/cm3 | pH: 7,8 ± 1,0

Midafen B655
Superplastyfikator do mas betonowych

kolor: brązowy | gęstość w 20°C: 1,01 ÷ 1,05 g/cm3 | pH: 4,0 ± 1,0

Midafen WB531
Domieszka do betonów wibroprasowanych

MIDAFEN WB531 jest wodną, lekko kwaśną dyspersją polimerów akrylowych. Preparat posiada niską lepkość dzięki czemu łatwe jest jego dozowanie. W alkalicznym środowisku, jakie występuje w…

kolor: biały | gęstość w 20°C: 1,04 ÷ 1,08 g/cm3 | pH: 3,0 ± 1,0

LUBRINA
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
telefony: +48 42 676 77 99, +48 42 676 77 90
fax: +48 42 676 77 90; e-mail: biuro@lubrina.pl

 

Polityka prywatności | created by A4 Studio