Złoty medal na Międzynarodowych Targach Belgijskich

Innowacji Technologicznych

Miło nam zakomunikować, że na Międzynarodowych Targach Belgijskich Innowacji Technologicznych
The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation

firma Lubrina razem z firmami:
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol Spółka Akcyjna w Grzybowie
oraz
Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach uzyskała

Złoty Medal

za Metodę otrzymywania łatwoolejowalnej siarki nierozpuszczalnej w disiarczku węgla
Method of obtaining easily oilable sulfur not soluble in carbon disulfide.

 

Bruksela, 2013-11-16

LUBRINA
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
telefony: +48 42 676 77 99, +48 42 676 77 90
fax: +48 42 676 77 90; e-mail: biuro@lubrina.pl

 

Polityka prywatności | created by A4 Studio