Diploma of Minister of Science and Higher Education

Project

Method of obtaining easily oilable sulfur not soluble in carbon disulfide
Sposób otrzymywania łatwoolejowalnej siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla

developed by Lubrina company together with
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol Spółka Akcyjna in Grzybów
and Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej IChN in Gliwice
was honoured by

Diploma

of Minister of Science and Higher Education
(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

Warsaw, February 2014

LUBRINA
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź, Poland
phone: +48 42 676 77 99, +48 42 676 77 90
fax: +48 42 676 77 90; e-mail: biuro@lubrina.pl

 

Privacy Policy | created by A4 Studio