Midafen 407
Upłynniacz do mas ferrytowych

 

grupa: Preparaty dyspergujące, plastyfikatory

podgrupa: Do mas ferrytowych

branża: Budownictwo, Przemysł ceramiczny

kolor: żółty   |   gęstość w 20°C: 1,14 ÷ 1,18 g/cm3   |   lepkość w 20°C: 70 ÷ 190 cP

MIDAFEN 407 jest wodną kompozycją polimerów organicznych oraz środków zwiększających oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy zawieszonymi cząstkami.

Nie zawiera jonów sodowych.

Jest produktem bezpopiołowym; rozkłada w temperaturze powyżej 350°C.

Możliwość stosowania w szerokim zakresie stężeń od 0,2% do 1,0%.

MIDAFEN 407 zwykle dodawany jest bezpośrednio do młyna na początku mielenia, ale dzięki ciekłej postaci może być stosowany do kontroli lepkości i tiksotropii masy lejnej w fazie rozładunku lub w przypadku angob na linii produkcyjnej przed nanoszeniem metodą wirującego dysku, techniką dzwonu lub kurtyny.

Pliki dostępne są po zalogowaniu.

Zaloguj się | Nie masz konta? Zarejestruj się

Zaloguj się. Nie masz konta? zarejestruj się lub wypełnij poniższe pola:
 

LUBRINA
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
telefony: +48 42 676 77 99, +48 42 676 77 90
fax: +48 42 676 77 90; e-mail: biuro@lubrina.pl

 

Polityka prywatności | created by A4 Studio