Midafen 1104
Upłynniacz do mas ceramicznych

 

grupa: Preparaty dyspergujące, plastyfikatory

podgrupa: Do mas ceramicznych

branża: Budownictwo, Przemysł ceramiczny

kolor: słomkowy   |   gęstość w 20°C: 1,44 ÷ 1,48 g/cm3   |   lepkość w 20°C: 280 ÷ 380 cP

Midafen 1104 stanowi kompozycję polimerów oraz środków zwiększających oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy zdyspergowanymi cząstkami.

Midafen 1104 stosowany jest przy sporządzaniu mas lejnych z surowców zawierających duże ilości składników plastycznych.

Midafen 1104 zwykle dodawany jest bezpośrednio do młyna na początku mielenia, ale może również służyć do korekty lepkości i tiksotropii masy w czasie mielenia.

Stosowany jest przy sporządzaniu mas lejnych do produkcji wyrobów: porcelanowych, fajansowych oraz kamionkowych metodami formowania ciśnieniowego oraz odlewania w formach gipsowych.

Dozowanie od 0,2% w stosunku do składników suchych.

Pliki dostępne są po zalogowaniu.

Zaloguj się | Nie masz konta? Zarejestruj się

Zaloguj się. Nie masz konta? zarejestruj się lub wypełnij poniższe pola:
 

LUBRINA
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
telefony: +48 42 676 77 99, +48 42 676 77 90
fax: +48 42 676 77 90; e-mail: biuro@lubrina.pl

 

Polityka prywatności | created by A4 Studio